เงื่อนไขการเช่าชุด

เงื่อนไขการเช่าชุด
1. สินค้าตกลงเช่าแล้วทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือคืนเงินค่าเช่าชุดไม่ว่ากรณีใด ๆ
2. กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชุดหรือไซด์ สามารถแจ้งเปลี่ยนชุดหรือไซด์ได้โดยมีค่าบริการ 50 บาท ต่อชุด ต่อครั้ง แต่หากในกรณีเปลี่ยนแปลงราคาน้อยกว่า ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินส่วนต่างที่เกิดขึ้น
3. เมื่อผู้เช่าได้รับชุดเรียบร้อย ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี ยกเว้นต้องการเปลี่ยนไซส์ชุด สามารถแจ้งแอดมิน และส่งกลับคืนมาภายใน 1 วัน หลังจากที่ลูกค้าได้รับชุดเท่านั้น
4. ระยะเวลาในการเช่าชุด วันที่เช่าชุด …………………………………………….. วันที่ส่งคืนชุด ………………………………………..
5. หากลูกค้าส่งคืนช้าเกินวันที่กำหนด จะมีค่าปรับขั้นต่ำวันละ 50 บาท หรือตามราคาค่าชุดเช่า หรือตามดุลยพินิจของทางร้าน โดยทางร้านขอสวงนสิทธิ์พิจารณาจากลำดับคิว การเช่าชุดของชุดแต่ละชุดนั้น ๆ (หากใช้ระบบขนส่ง จะยึดถือตามสลิบบิล ที่ขนส่งนั้นๆ ออกให้ รบกวนลูกค้าถ่ายสลิบบิล ให้เห็นวันที่ออกสลิบบิล ให้ชัดเจน)
6. ในกรณีที่ลูกค้าจะส่งคืนชุด รบกวนใช้บริการขนส่งเอกชน หากลูกค่าจะใช้บริการไปรษณีย์ไทยให้ส่งแบบ EMS เท่านั้น
7. รบกวนตรวจสอบของทุกชิ้นที่ได้รับ และส่งคืนให้ครบ เช่น สายคาดเอว รองเท้า เข็มขัด โบว์ กระเป๋าผ้า และอื่นๆ
8. เมื่อใช้ชุดเสร็จแล้วสามารถส่งกลับมาได้เลย โดยไม่ต้องทำความสะอาด
9. ในกรณีที่ชุดเกิดความเสียหาย ทางร้านขอพิจารณาค่าปรับตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการซื้อชุดนั้น ๆ กรุณาสอบถามราคาจากแอดมิน
10. เงินมัดจำลูกค้าจะได้รับคืนต่อเมื่อทางร้านได้รับชุดคืน และมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการคืนมัดจำตามคิว
11. หากพบว่าลูกค้ามีเจตนา ไม่คืนชุด ทางร้านขออนุญาตดำเนินการตามกฎหมาย และมีค่าปรับต่อวันตามราคาชุด
ส่งชุดคืนที่ เช่าชุดเชียงใหม่ By ยูอิ เกยูร ณ เชียงใหม่ 34541 หมู่ 5 หมู่บ้านกาญจน์กนก 20 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย เชียงใหม่ 50120 📱 โทร 0631927911 สำรอง 0829304232