เวลาทำการ

ร้านเช่าชุดเชียงใหม่เปิดทำการ
เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น .- 18.00 น.

สถานที่ตั้ง

หมู่บ้านกาญจน์กนก 20 เลขที่ 345/41 ซอย 9 หมู่ 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

ช่องทางติดต่ออื่นๆ